Terminal - Ian Peter Smith

Terminal 1997 61x61x61cm copper,oil on wood

<<< Previous | Next >>>